Pasvikdalen

Nær grensene til Norge, Russland og Finland strekker Pasvikdalen seg fra Kirkenes i nord til Treriksrøysa i sør. Den 100 km lange dalen har store områder med furu- og bjørkeskog, samt flere beskyttede urskogs- og våtmarksområder. Pasvik har en rik og mangfoldig flora og fauna, og er kjent som møteplass for arter fra øst og vest. Norges tetteste brunbjørnpopulasjon bor i dalen, mens mer enn 220 fuglearter er observert her. Pasvikelven renner gjennom dalen som danner grensen mellom Norge og Russland. Elva fortsetter sørover gjennom Øvre Pasvik nasjonalpark til kilden, Inari-innsjøen i Finland.

Verdt å besøke

Svanhovd: Besøkssenter for Øvre Pasvik nasjonalpark

Svanhovd er lokalisert på Svanvik 40 km sør for Kirkenes og er et attraktivt opplevelsessted med besøkssenter for Øvre Pasvik nasjonalpark, botanisk hage og konferansesenter. Kafe og servering.
Besøkssenteret har utstillinger som presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie, hvor en kan lære mer om urskogen i nasjonalparken og de mest karakteristiske fugle- og dyreartene som lever her. Pasvikdalen grenser til Finland i vest og Russland i øst, og har Norges tetteste brunbjørnbestand. Brunbjørn har derfor fått en sentral plass i utstillingene, og med interaktive løsninger byr senteret på spennende og lærerike opplevelser for de besøkende. Vi tilbyr også ulike naturstier i nærområdet. Hvor man kan lære mere om naturen og dyrelivet.
www.pasvik.no

Strandmuseum

Varanger Museums utstilling på Strand (ca 42 km fra Kirkenes) er åpen om sommeren (Juli). Museet er en gammel karakteristisk loggskole fra 1905, som ble bygget for å demonstrere norsk suverenitet.
https://www.varangermuseum.no/besok-oss/besokssteder/strand-skoleinternat/

«96 Høyden » grenseovervåkningstårn

Hvis du fortsetter 6 km sør for Svanvik langs rute 885, vil du se et gammelt grenseobservasjonstårn på en liten ås ved veien. Fra toppen av dette tårnet er det god utsikt over Pasvikdalen og over til Nikel, som er nærmeste by på den russiske siden. Det er en mini kafé med salg av suvenirer i sommermånedene.

Øvre Pasvik Nasjonalpark

Øvre Pasvik har Norges nordligste urskog, og nasjonalparken er en mosaikk av gammelskog, myrer og vann. Området ligger i det nordvestlige hjørnet av den sibirske taiga. Her finnes østlige arter som ikke forekommer andre steder i vårt langstrakte land. Gåtur til Treriksrøysa og Ellenvanskoia er populær. For mer info ta kontakt med Besøks senter for Nasjonalparken.
https://www.nibio.no/om-nibio/adresser/nord-norge/svanhovd

Komme seg dit

Den enkleste måten å komme seg til Pasvikdalen er med bil eller sykkel. Følg E6 motorveien til Hesseng og ta deretter rute 885. Denne veien fører 100 km opp til Nyrud og passerer gårder og små landsbyer underveis. Du finner steder å bo på Svanhovd, Melkefoss og Vaggetem.

For rutebuss tilbud sjekk https://snelandia.no/

Mer info om Pasvikdalen

www.pasvikelva.no

Steder å bo og spise

Svanhovd Konferansesenter

Birk Husky

Øvre Pasvik Camping

Organiserte aktiviteter i Pasvikdalen

Kirkenes Booking – Pasvikturist AS

Birk Husky

Barents Safari

Rull til toppen