Neiden

Neiden er en liten samisk bygd som ligger nær finske grensen ca. 40 km vest for Kirkenes. Neiden, som ligger langs elven Neiden, består av to bygder; Neiden på norsksiden og Näätämö på finsk side. Her finner du mye historie om skoltesamer, kolonialisering og mye mer.

Verdt å besøke

Skoltefossen

Skoltefossen ligger midt i bygda. E6 krysser Neidenelva. Parker ved broa og går til skoltefossen som går rett under broa. Er du heldig kan du se laksen på sin vandring opp elva (juni-aug)

Skoltesamisk Museum

Museets permanente utstilling «Skoltelandet» består av 300 gjenstander stilt ut over 200 kvm, fordelt i tre rom: Folket, Landet og Verden. Hver del av utstillingen tilbyr et perspektiv og sammen forsøker de å fortelle skoltesamenes komplekse historie.

Mer info: Skolte Samisk Museum

Skoltebyen med St. Georgs kapell

Før grenseoppgangen i 1826 var det siidaer som avgrenset bruksområder og samfunnsorganisering. De nasjonale grensene introduserte nye premisser og strukturer for området, som førte til at skoltesamenes levemåte ble endret. Skoltebyen ble en helårig boplass hvor det fram til ca.1980 bodde flere skoltesamiske familier fast, mens i dag er det kun ett hus som er bebodd hele året rundt. Miljøverndepartementet fredet Skoltebyen som kulturminneområde i september 2000, for å ta vare på de kulturhistoriske, religiøse og landskapsmessige verdier.

Den russisk-ortodokse kirken startet kristningen av skoltesamer på 1500-tallet. Tradisjonen forteller at munken Trifon bygde kapell i Pasvik- og Neiden-siidaene i 1565.  Den eksisterende bygningen i Neiden fikk navn St.Georgs kapell, og er trolig et par hundre år gammel. Inne i kapellet er det en altertavle, et alter og flere ikoner.

Neiden Kirke

I 1898 ble det gjort en henvendelse til Kirke- og undervisningsdepartementet fra 26 familier i Neiden om å få oppført en kirke og anlagt en kirkegård i Neiden. Bare 4 år senere sto kirken ferdig. Befolkningens ønske om å få en kirke var sammenfallende med myndighetenes ønske om å trygge grenseområdene mot finsk-russisk ekspansjon. Arkitekt Karl Norum var svært opptatt av gamle norske stavkirker, og han tegnet et byggverk som skulle være et uttrykk for norsk kultur og nasjonal samhørighet i grenseområdet. Kirken ble innviet 13. juli 1902.

Komme seg dit

Neiden ligger langs E6. Følg E6 mot Tana 40 km fra Kirkenes.
For rutebuss tilbud sjekk https://snelandia.no/

Steder å bo og spise

Neiden Fjellstue

Organiserte turer til Neiden

Kirkenes Booking – Pasvikturist AS tilbyr utflukter med guide og minibuss

Barents Safari tilbyr snøskuterturer fra Kirkenes til Neiden og Finland

 

Rull til toppen