Kongekrabbebyen

Fakta

Kirkenes er en av de viktigste havnene for høsting av kongekrabber i Barentshavet. Kongekrabber som ender i Bugøynes, ca. 100 km vest for Kirkenes, eksporteres levende til restauranter rundt om i verden – en stor del av den vestre russiske kongekrabbeflåten ligger i Kirkenes.
  • De viktigste kongekrabbearter som er høstet i Norge, er den røde kongekrabben (Paralithodes camtschaticus), som er den største arten i kongekrabbefamilien. I de senere år har det også vært et stort fiske av snekrabber i Nord-Barentshavet.
  • Kongekrabben kan vokse til en benspenn på 1,8 m og veie opp til 12 kg.
  • Den mannlige kongekrabben vokser betydelig større enn kvinner.
  • Krabber er vanligvis funnet på en dybde på mer enn 200 m, men kan bli funnet på grunnere dybder om våren når de migrerer til parring.
  • Kongekrabben er krepsdyr, og siden eksoskelettet ikke ekspanderer, må de kaste sitt ytre skall for å bli større.
  • En gjennomsnittlig voksenkrabbe legger 150 000, eller flere, egg, som det bærer under skallet i opptil 11 måneder.
  • Det har vært kommersiell fiskeri av kongekrabber i Norge siden 2002.
  • Kongekrabben er hovedsakelig høstet med teiner, men regelverket tillater kun høsting av hannkrabber over en viss størrelse.
Nyfisket kongekrabbe.

Hvordan kongekrabben kom til Norge

Det første forsøket på å introdusere den røde kongekrabben til Barentshavet fra Stillehavet fant sted tidlig på 1930-tallet. Dette viste seg imidlertid mislykket, tilsynelatende på grunn av dårlig utstyr til å lagre og transportere krabber. Forsøket ble gjentatt i 1959, og denne gangen viste seg vellykket. Ti store kvinnelige krabber ble fanget i Japanhavet utenfor kysten av Vladivostok, og transportert fra øst til vest over det tidligere Sovjetunionen. Alle krabber overlevde den lange turen og ble holdt på en akvakulturstasjon i nærheten av Murmansk om vinteren. På våren ble de løslatt i fjorden sammen med fem hannekrabber. I perioden 1961-69 ble 1,5 millioner krabbelarver sluppet ut i Barentshavet. Den siste gjenbosettingen fant sted i 1977-78 da 1200 voksne kongekrabber ble sluppet ut i Kolabukta. Følgelig kan den nåværende kongekrabbebestanden i Barentshavet spores tilbake til disse krabbene. Den første registrerte fangsten av en kongekrabbe i den sovjetiske delen av Barentshavet var i 1974, mens i januar 1977 ble en kongekrabbe fanget i et nettverk i Varangerfjorden for første gang. Dette sammenfalt med en bekreftelse fra de sovjetiske myndighetene om at den røde kongekrabbe hadde blitt introdusert til Barentshavet, og at de betraktet innføringen av denne arten som vellykket.

Hvor kan du oppleve kongekrabben

Kongekrabbesafari tilbys året rundt i Kirkenes. Om sommeren går du ut på sjøen med båt, mens om vinteren kan du også få krabber gjennom et hull i fjordisen. Thon Hotel Kirkenes og Scandic Hotel Kirkenes har begge akvarier med levende kongekrabber i hotellets lobby.

Kongekrabbesafari kan du oppleve med:

Barents Safari Booking Kirkenes Åtte Årstider Snowhotel Kirkenes

Hvor kan du spise kongekrabbe?

Kongekrabbe finner du på menyen til noen restauranter i Kirkenes (sesongbasert). På alle organiserte kongekrabbesafariene får du et fersk krabbemåltid servert basert på dagens fangst. Derfor anbefaler vi å kjøpe en kongekrabbesafari. Turer tilbys året rund.

Kongekrabbe kan du spise hos (sesongbasert):

Bugøynes Bistro Scandic Kirkenes Thon Kirkenes

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan tilberede dem

Rull til toppen