Runa bor sammen med familien på Melkefoss i Pasvikdalen, og går på skolen i Skogfoss. Hennes største lidenskap er hester.

Da hun fortalte sin rådgiver på skolen at hun ønsket å jobbe med hester som voksen, ble hun fortalt at hun ikke kan forvente å følge hennes drømmer.

Men Runa er en ung person som nekter å gi opp sine drømmer, og hennes familie oppfordrer henne til å fortsette å forfølge dem. Hvis hun har bestemt seg for noe blir hun jobbe hardt for å oppnå det. Hennes plan er å flytte sørover for å kunne følge drømmen ved å gå på en rett skole som kan tilby riktig utdanning.

 

“…å leve rett ved grensen til Russland er ikke så rart.”

 

Hun elsker norden, og trives i Pasvikdalen, men synes det er for få hester der.

Runa er datter av Trine Danielsen Beddari som driver Birk Husky, en person som også følger drømmene sine gjennom hardt arbeid.

For Runa er det ikke så rart å leve rett ved grensen til Russland. Hun større problemer med å krysse grensen til å bli voksen.

I denne korte dokumentarfilmen møter vi Runa fra Pasvik i Norge og Anna fra Nikel i Russland. De deler sine tanker og inviterer oss til deres verdener, på hver side av grensen.

Og det virker som om de har mye til felles – som tenåringer – selv om de bor i forskjellige land.

Runa lives with her family in Melkefoss in Pasvik Valley, and goes to school in Skogfoss. Her greatest passion of all is horses.

 

When she told her educational tutor at school that she wanted to work with horses as a grown-up, she was told that she can’t expect to follow her dreams.

 

But Runa is a young person who refuses to give up on her dreams, and her family encourages her to go on pursuing them. If she has her eye set on something, she will work hard to achieve it. Her plan is to move south to be able to pursue this dream by going to the appropriate school that can offer the right education.

 

“…living right by the border to Russia is not so strange.”

 

She loves the north, and likes her Pasvik Valley, but thinks there are too few horses there.

 

Runa is the daughter of Trine Danielsen Beddari who runs Birk Husky, a person who also follows her dreams through hard work.

 

For Runa, living right by the border to Russia is not so strange. She has rather bigger issues with crossing the border to adulthood.

 

In this short documentary, we meet Runa from Pasvik in Norway and Anna from Nikel in Russia. They share their thoughts and invite us into their worlds, on each side of the border.

And it seems that they have a lot in common – as teenagers – although they live in different countries.