Reingjeteren

Reingjeteren

Mariann Wollmann Magga bor sammen med familien i Bjørnevatn utenfor Kirkenes. Hun er reingjeter, samisk politiker og en dataentreprenør med firmaet Rein Data.

Som reingjeter er Mariann forsiktig med utviklingen av petroleumsindustrien og deres søken etter landbaserte anlegg i området. Dette kan skade de tradisjonelle områdene for reinen. For hennes familie er reindriften selve grunnlaget for kultur og språk.

Reinsdyr migrere fra innlandet til kysten, og beveger seg over store områder. Landet som tradisjonelt har vært scenen for disse bevegelsene, tiltrekker nå investorer og gründere som ønsker å delta i «det nye olje- og gasseventyret».

 

… For hennes familie er reindriftsen selve grunnlaget for kultur og språk …

 

Nordens framtid har dermed en interessekonflikt mellom de som har brukt landet på tradisjonelle måter, og de som ønsker å bruke den til industrielle formål. For Mariann og mange andre er dette sett på som en trussel mot deres eksistens som samisk folk.

Reinhesting, og de ulike utfallene av naturen, er for Mariann et naturlig grunnlag også for samisk kultur, språk og tradisjoner. Å se hvordan denne kulturen er marginalisert, valgte Mariann å engasjere seg politisk, og har vært medlem av det norske samiske parlamentet.

Hun har også vært svært engasjert i samiske barns rett til å lære sitt eget språk i barnehage og skole. Mariann har selv lært det nordsamiske språket som en voksen, siden foreldrene syntes det var klokt å ikke lære språket i norsk sammenheng. På den tiden ble det sagt at tospråklighet ville skade barnets kognitive utvikling.

 

Se en film om henne!

Rull til toppen