Sikkerhet og helse

  • Et nytt sykehus åpner i Kirkenes våren 2018. Sykehuset har beredskapstjenester og er det lokale sykehuset for Øst Finnmark.
  • Luftambulansetjenesten er stasjonert på Kirkenes flyplass.
  • Alle norske besøkende har rett til å motta den nødvendige helsetjenester for at de kan fortsette oppholdet på en medisinsk forsvarlig måte.
  • Alle gjester fra EU / EØS og Sveits har rett til nødvendig medisinsk hjelp under oppholdet i Norge. Imidlertid må de bevise sin rettighet ved å presentere et europeisk helseforsikringskort.
  • Gjester fra utenfor EU / EØS må presentere privat reiseforsikring eller betale for medisinsk behandling. Pasienten har krav på et spesifisert kvittering som beskriver behandlingen som er gitt og kostnadene pådratt.
Rull til toppen