Svanhovd konferansesenter Øvre Pasvik nasjonalpark

Opening hours/åpningstider:

Monday - friday/mandag - fredag

Saturday/lørdag

Sunday/søndag