Bærekraft

Sør-Varanger vokste fram på begynnelsen av 1900-tallet som et industrisamfunn hvor gruveselskapet var driveren både for næringsutvikling og samfunnsutvikling. Storparten av 1900 tallet var samfunnet basert på jernmalmen som ble tatt ut i Bjørnevanns gruver, dette preger også idag samfunnet selv om gruvedriften nå er avviklet. Reiseliv er idag en vekstnæring i Kirkenes. Reiselivsbedriftene og kommunen har gått sammen om å skape en bærekraftig utvikling som vi håper kan gi vår besøkende en like god opplevelse om hundre år som det vi tror vi kan gi i dag.

Kirkenes har satt seg som mål at de skal oppnå status som Bærekraftig reisemål innen utgangen av 2020.

I dag finner du følgende bedrifter som har Bærekraftsertifisering i Kirkenes

Thon Hotell Kirkenes                      Miljøfyrtårn

Scandic Hotell Kirkenes                 Svanemerket

Svanhovd Konferansesenter       Miljøfyrtårn

Rull til toppen