Neiden er en fascinerende liten samisk bygd som ligger nær finske grensen ca. 45 km øst for Kirkenes. Neiden, som ligger langs elven Neiden, består av to bygder; Neiden på norsksiden og Näätämö på finsk side.

Hvis du besøker om sommeren, anbefaler vi at du stopper ved Skoltefossen under E6 midt i bygden. Andre attraksjoner i Neiden inkluderer Ä’vv Skolte Samisk Museum og flere interessante kirkebygninger, inkludert St. Georgs russisk-ortodokse kapell (bygget 1565).

Steder å bo og spise

Neiden Hotell

Neiden Fjellstue

Neiden is a fascinating small village situated near the Finnish border approx. 45 km from Kirkenes. The people in Neiden have their history and origin from Skoltesami. Neiden, which lies along the Neiden River, consists of two villages: Neiden on the Norwegian side and Näätämö on the Finnish side.

If you visit during the summer, we recommend stopping at the Skoltefossen waterfall below the E6 in the middle of the village. Other attractions in Neiden include the Ä’vv Skolt Sami Museum and several interesting church buildings, including the St. Georg’s Russian Orthodox chapel (built 1565).

Places to stay and eat

Neiden Hotell

Neiden Fjellstue