Bugøynes er en vakker fiskerlandsby som ligger ca. 100 km vest for Kirkenes. Da landsbyen ikke ble brent av tyskerne under andre verdenskrig, ble mange gamle bygninger bevart. Bugøynes har sterke kulturelle innflytelser fra de mange finskene som migrerte her på slutten av 1800-tallet, og blir ofte referert til som “Lille Finland”.Bugøynes er et senter i Norge for det kommersielle fisket av kongekrabber, som eksporteres rundt i verden.

Steder å bo og spise

Bugøynes Opplevelser
Besøk Bugøynes

Bugøynes is a beautiful fishing village situated approx. 100 km west of Kirkenes. As the village was not burnt by the Germans during World War II, many old buildings are preserved. Bugøynes has strong cultural influences from the many Finns who migrated here in the late 19th century, and is often referred to as “Little Finland”. Bugøynes is a centre in Norway for the commercial fishery of king crabs, which are exported live around the world.

 

Places to stay and eat

Bugøynes Opplevelser
Visit Bugøynes