Varanger Brygge

Varanger Brygge er en familiebedrift som ble etablert i 2020. Gjennom etableringen ønsker vi å tilrettelegge for turistfiske i og rundt Varangerfjorden. Dette med lokaliteter som bidrar til at turistene kan komme seg ut på fiskeplasser rundt i Varangerfjorden og hvor de har muligheter for å tilegne seg trofe- og artsfiske fra fjorden. Det skal legges opp til svært gode og bekvemme overnattingsmuligheter med stort fokus på beliggenhet og standard. Videre skal det være muligheter for å ta del i fiske på lokale fjellvann og elver som befinner seg rundt Varangerfjorden.

Vår visjon er følgende; Å kunne tilby unike opplevelser og et bærekraftig turistfiske både på hav, i fjellvann og i elver med utgangspunkt i tettstedet Bugøynes og dets unike beliggenhet og historie.

Rull til toppen