Kirkenes Havn

Kirkenes havn tilbyr tjenester til alle typer fartøy ved den nordlige sjøruten, for å dekke deres behov. Vi tilbyr blant annet leie av kaifasiliteter, bakareal og tjenester som vannfylling og fortøyning.
Havnebetjentene i Kirkenes havn administrerer, koordinerer anløp og tjenester i havna på oppdrag fra Sør-Varanger kommune.

Kirkenes Havn inneholder seks ISPS-akkrediterte havneanlegg, hvorav fire er offentlige. Våre ISPS havnefasiliteter er av typen AV og PÅ og overholder «The International Ship and Port Facility Security Code».

Rull til toppen