Ä’vv skoltesamisk museum

Ä’vv formidler den lite kjente historien til skoltesamene, områdets urfolk.  Skoltesamenes land er i dag delt mellom tre forskjellige nasjoner; Norge, Finland og Russland og folket teller mindre enn 2000 mennesker. De skiller seg fra andre samiske grupper med særtrekk i kultur, religion, håndverk og språk. I basisutstillingen Saa’mijânnam Skoltelandet får besøkende oppleve den skoltesamiske historien fra istidens slutt frem til i dag. I sommer også den temporære kunstutstillingen med John Savios bilder, samt lydutstillingen Kollješkuetted Begynne å høre.

Skoltesamsik logo
Rull til toppen